Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Magdaleny Regel-Rosockiej na temat: „Wydzielanie i rozdział jonów metali z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji i technik membranowych”

Creator:

Hubicki, Zbigniew

Object type:

recenzja

Publication date:

2016.05.16

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information