Kolekcja

Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

Idea projektu

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (ABŻC) powołano do życia w 2014 roku w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Jego podstawowym zadaniem jest identyfikacja, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce w okresie powojennym. Oprócz realizacji tego podstawowego celu, zespół Archiwum prowadzi również prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami przede wszystkim po to, by dokonywać rekonstrukcji tradycji analiz codzienności w Polsce, by identyfikować najważniejsze ze szkół wyrosłych wokół tego typu badań, porządkować koncepcje teoretyczne, które one zrodziły. Nie mniej istotnym celem przyświecającym powołaniu do życia Archiwum jest udostępnianie pierwotnych materiałów stworzonych przez zespoły badawcze działające w przeszłości, tak, aby możliwe było ich powtórne wykorzystanie we współcześnie realizowanych analizach, porównywanie informacji sprzed lat, z tymi, które pozyskujemy współcześnie. Archiwum nie ma w naszym zamiarze służyć tylko i wyłącznie akademikom i profesjonalnym badaczom, ale też wszystkim osobom zainteresowanym tym, co codzienne, a więc: przemianami obyczajów i wzorów konsumpcji, sposobów zamieszkiwania i naszych relacji z przedmiotami; automobilnością i tym, jak spędzamy czas wolny; formami drobnej wytwórczości i kreatywnością zwykłych jednostek; relacjami intymnymi i tym, jak realizuje się nasza seksualność; tym, co robimy wyjeżdżając na wakacje i nieformalnymi formami zażyłości tworzącymi się w miejscach pracy.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (5)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji