Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań
Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Instytut Mechaniki Stosowanej

Czesław CEMPEL

Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów

Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań

- wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych -


PORADNIK

e-skrypt

http://neur.am.put.poznan.pl/skrypty.htm ;

Poznań, kwiecień 2002

Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl

Spis Treści

Najpierw mówię słuchaczom co mam zamiar im powiedzieć.

Następnie mówię im właśnie to.

I wówczas powtarzam to co już im powiedziałem

Sekret dobrego wykładowcy

 • Przedmowa
  1. Wstęp :
   • 1.1 Podsumowanie
   • 1.2 Problemy
  2. Badania, Badania Naukowe
   • 2.1 Badania naukowe
   • 2.2 Problemy badawcze
   • 2.3 Badania naukowe awansowe
   • 2.4 Podsumowanie
   • 2.5 Problemy
  3. Metoda Naukowa, Metodologia
   • 3.1 Źródła błędów i pułapki w nauce
   • 3.2 Metoda, metodologia
   • 3.3 Umysł i intuicja w nauce
   • 3.4 Podsumowanie
  4. Systemowe ujęcie badań w nauce
   • 4.1 Rozwój współczesnej nauki
   • 4.2 Rewolucje i paradygmaty w nauce
   • 4.3 Nowy paradygmat nauki i cywilizacji
   • 4.4 Przesłanki i implikacje nowego paradygmatu w nauce
   • 4.5 Podsumowanie
   • 4.6 Problemy
  5. Wiedza, Nauka, Umiejętność,Inżynieria
   • 5.1 Wiedza,umiejętność
   • 5.2 Nauka - inżynieria
   • 5.3 Metodologia pozyskiwania wiedzy naukowej
   • 5.4 Podsumowanie
   • 5.5 Problemy
  6. Od Informacji do Mądrości
   • 6.1 Tworzenie mądrości
   • 6.2 Cykle istnienia wiedzy i zapotrzebowania na wiedzę
   • 6.3 Podsumowanie
   • 6.4 Problemy
  7. Modelowanie - Symulacja
   • 7.1 Modele zjawisk i obiektów, definicje ogólne
   • 7.2 Konstruowanie Modeli - modelowanie ; Modelowanie ze znaną strukturą
   • 7.3 Identyfikacja struktury i parametrów modeli
   • 7.4 Badania w świecie modeli - symulacja
   • 7.5 Podsumowanie
   • 7.6 Problemy
  8. Problemy Oceny, Optymalizacja, Decyzje
   • 8.1 Podejmowanie optymalnych decyzji w badaniach
   • 8.2 Zadanie Optymalizacji - system idealny
   • 8.3 Wielokryterialna optymalizacja wariantów systemu
    Optymalizacja niesformalizowana - jakościowa
    Optymalizacja heurystyczno ilościowa
    Optymalizacja analityczno iteracyjna
  9. Naukowe i Innowacyjne Rozwiązanie Problemów
  10. Technologie Informatyczne w Poznawaniu i Kreowaniu Rzeczywistości
   • 10.1 Technologie informatyczne
   • 10.2 Sztuczna inteligencja, jej proste składniki i mozliwości
   • 10.3 Automaty komórkowe i programowanie genetyczne
   • 10.4 Inżynieria i rzeczywistość wirtualna
   • 10.5 Sieciowość i planetyzacja
   • 10.6 Podsumowanie
   • 10.7 Problemy
  11. Organizacyjne Kreowanie i Odkrywanie Wiedzy
   • 11.1 Epistemologia zachodnia i japońska
   • 11.2 Sukces i organizacyjne tworzenie nowej wiedzy i umiejętności
   • 11.3 Trzy główne cechy procesu tworzenia nowej wiedzy
   • 11.4 Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy
   • 11.5 Podsumowanie
   • 11.6 Problemy
  12. Społeczeństwo Wiedzy - Nowy Wymiar jej Kreowania i Użytkowania
   • 12.1 Wstęp
   • 12.2 Metasystem ludzkiej aktywności
   • 12.3 Społeczne tworzenie i przetwarzanie wiedzy - mapa myśli
   • 12.4 Podsumowanie
   • 12.5 Literatura
  13. Eksternalizacja Wiedzy i Nauki - Publikacje
   • 13.1 Wprowadzenie
   • 13.2 Co to jest publikacja naukowa
   • 13.3 Tytuł i autorzy publikacji
   • 13.4 Streszczenie i wstęp
   • 13.5 Rozdziały - Metoda i Środki
   • 13.6 Rozdział Wyniki
   • 13.7 Rozdziały Dyskusja wyników i Wnioski
   • 13.8 Podziękowania i Literatura
   • 13.9 Prace redakcyjno edytorskie
   • 13.10 Pisanie publikacji innego typu
   • 13.11 Etyka publikacji - copyright
   • 13.12 Wnioski
   • 13.13 Problemy
  14. Podsumowanie - spojrzenie własne
  15. Literatura
  16. Indeks